Siam - Logo
Flag SE Flag UK

Verksamheten hos oss på Siam AB 

Gummibandslösningar

Naturrågummi till gummibandslösningar

Siam International AB har sin upprinnelse i Gislaveds Kupongbandsfabrik AB, grundat 1960 för tillverkning av gummiband. Lokaliseringen till Gislaved var helt naturlig då man köpte råmaterialet, i form av extruderad rågummislang, från Gislaved Gummifabrik AB.

Under mitten av 1960-talet började de gummiproducerande länderna Malaysia och Thailand även att leverera mer förädlade produkter och inte enbart råmaterial. Det kom att innebära att inköpsmönster förändrades och att nya industriinriktningar växte fram i Sydostasien. Gislaveds Kupongbandsfabrik AB var inte sen att följa strömmen.

Naturrågummi - organiskt, levande och flexibelt

Drygt 55 år senare är konceptet det samma. Vi tillverkar gummiband i alla dess färger och former och arbetar med naturrågummi. Naturrågummi är ett organiskt, levande och flexibelt material - precis som vår organisation. Båda faktorerna ger oss unika fördelar för kundanpassning och produktutveckling.

Förslutning, försegling, buntning och pallfixering

Sortimentet har givetvis under åren utvecklats och breddats. Vi kan nu förutom rena gummibandslösningar, erbjuda även påsförslutningar, säckförslutningar, förseglingssystem, buntning och pallfixering.

Sedan 30 juni 2017 är Siam International en del av Specialplast Wensbo AB. Tillsammans erbjuder vi ett brett produktsortiment till den nordiska kontors- och förpackningsmarknaden.

Läs mer om Specialplast här!  

Kontakta oss